Mon – Sat / 8:00 AM – 6:00 PM

Biên tập nội dung

Nếu coi profile là một tổng thể đặc biệt thì nội dung chính là xương sống, là trụ cột vững chắc của cuốn profile công ty. Nói như vậy để thấy tầm quan trọng của phần nội dung khi bạn muốn thiết kế hồ sơ năng lực một cách chuyên nghiệp.

Biên tập nội dung cũng là bước đầu tiên trong quá trình Montana Brand thiết kế profile. Chúng tôi biết rằng bạn sẽ có nhiều thắc mắc về phần nội dung bạn sẽ đưa vào cuốn profile của mình. Đừng lo lắng! Hãy để Montana Brand đồng hành cùng bạn.

Nội dung của cuốn profile bao gồm:

  1. Thông tin công ty: logo, tên giao dịch (cả tiếng Anh nếu có), slogan hoặc tiêu chí hay khẩu hiệu của công ty.
  2. Phụ lục cuốn profile
  3. Lịch sử hình thành và phát triển: bao gồm các mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển cùng với các mốc quan trọng.
  4. Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
  5. Sơ đồ tổ chức gắn liền với nhân vật chủ chốt trong công ty.
  6. Ngành nghề/ lĩnh vực hoạt động: có thể trình bày quy trình làm việc của công ty.
  7. Dự án đã thực hiện: tất cả các dự án hoặc những dự án tiêu biểu / list các dự án đã hoàn thành
  8. Các trang phụ: những vấn đề mới đặt ra, những mục tiêu, những hoạt động xã hội, … thể hiện sự phát triển bền vững.

Biên tập nội dung profile

Lưu ý khi biên tập nội dung profile

☑ Nội dung cần mang đến những thông tin rõ ràng, chi tiết về công ty

☑ Tạo được sự thu hút cho khách hàng

☑ Phần chữ cần có sự liên kết với phần hình ảnh

☑ Đưa ra những thông điệp marketing hấp dẫn, hiệu quả để thuyết phục đối tác, khách hàng.

☑ Bố cục cần được sắp xếp hợp lý, có thể thay đổi tùy theo từng ngành nghề.

 

 

 

 

 

093 630 8998